Przewodnik

Krajobraz Piekar Śląskich

Położenie: Państwo: Polska
Region: Śląsk
Miejscowość: Piekary Śląskie
➨ Zobacz także oferty z: Polska   -    Śląsk   -    Piekary Śląskie

Opis:
Położenie, obszar i granice miasta Piekary Śląskie usytuowane są w środkowej części województwa śląskiego. Graniczą od północy z gminą Świerklaniec, od wschodu z Bobrownikami i Wojkowicami, od południa z Siemianowicami Śląskimi i Chorzowem, a od zachodu z Bytomiem i Radzionkowem. Powierzchnia miasta wynosi 40 km2, a zamieszkuje je nieco ponad 60 tys. mieszkańców.

Najwyższym punktem wysokościowym w mieście jest Kopiec Wyzwolenia - 356 m n.p.m. Natomiast najwyższym naturalnym wzniesieniem jest Winna Góra w dzielnicy Kozłowa Góra - 349 m n.p.m. Najniżej położonym punktem jest dno Brynicy w południowej części miasta - 261 m n.p.m.

Znaczne urozmaicenie rzeźby powierzchni miasta wiąże się w dużym stopniu z budową geologiczną. Cechą charakterystyczną krajobrazu Piekar Śląskich są wzniesienia Garbu Tarnogórskiego, tworzącego fizjonomię północnych dzielnic miasta.

Piekary Śląskie znajdują się w dorzeczu Wisły. Największą rzeką jest Brynica, która ma długość 57 km i wypływa ze źródeł na wysokości 346 m. n.p.m. Drugim co do wielkości ciekiem na obszarze miasta jest Szarlejka. Jej długość wynosi 10,7 km. Jest to ciek skanalizowany, częściowo przykryty, silnie zanieczyszczony, płynący przez dzielnicę Szarlej i tu też wpadający do Brynicy.

Na terenie Piekar Śląskich znajdują się obszary odznaczające się dużą wartością przyrodniczą - od leśnych, przez łąkowe, doliny rzeczne, aż do przekształconych i powstałych dzięki człowiekowi. Prócz walorów florystycznych są to siedliska wielu cennych gatunków zwierząt.

Autor: Magda
Źródło: Magda
Data publikacji: 2011-08-01 10:20:00
Wyszukaj ofertę
 
Cena: - - - PLN
Trwa ładowanie...
Więcej opcji